COVID-19 in the Philippines

Updates on Novel Coronavirus Disease (COVID-19)

 
covid-19 COVID-19
About Coronavirus disease (COVID-19)

Opportunities don't happen, together we will create them.
Here is our response to COVID-19, the Novel Coronavirus Disease :

We Heal As One

Ngayong panahon ng krisis, mas lalong dapat nating ipadama ang tunay na pagmamahal sa bayan at sa kapwa Pilipino. Magkaisa. Sumunod. Maging maalam at mapagmatiyag.


covid-19 COVID-19
Guidelines on the Risk-based Public Health Standards for COVID-19 Mitigation

covid-19 COVID-19
COVID-19 New Classification

covid-19 COVID-19
#NewNormal Wais Tips Bago Umalis ng Bahay

covid-19 COVID-19
National Action Plan Kontra Covid-19

COVID-19 Guidelines and Policies
covid-19 COVID-19
General Community Quarantine in Cotabato Province

covid-19 COVID-19
Sarangani General Community Quarantine Policies

covid-19 COVID-19
Mga Tungkulin ng Barangay Health Worker

covid-19 COVID-19
ECQ and GCQ Guidelines on Interzonal Movement

covid-19 COVID-19
ECQ and GCQ Implementation Guidelines

covid-19 COVID-19
Authorized Personnel Outside Residence