NATIONAL ACTION PLAN NG PAMAHALAAN LABAN SA COVID-19

Presidential Communications (Government of the Philippines) | March 27, 2020

 
Share

								covid-19

Ang gobyerno ay bumuo ng ‘National Action Plan’ para mas mapalakas ang pagtugon nito sa operasyon laban sa COVID-19.

Ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease (IATF-EID) ay magsisilbing taga-gawa ng mga polisiya o alituntunin upang labanan ang COVID-19, habang ang National Task Force COVID-19 ay ang magpapatupad ng mga mabubuong polisiya.

covid19.gov.ph
#workingPCOO
#COVID19PH
#LagingHandaPH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: https://www.facebook.com/pcoogov/photos/pcb.3410996225596681/3410995235596780/?type=3&theater
Disclaimer
   Go back to COVID-19