#NewNormal Wais Tips Bago Umalis ng Bahay

DOH - Healthy Pilipinas | April 29

 
Share

								covid-19

Ops! Wag umalis sa bahay nang walang plano. 🙅‍♀️🙅‍♂️ Sa #NewNormal, dapat patuloy at walang palya ang pagsunod ng preventive measures para iwas impeksyon. Sundan ang mga wais tips para laging ready tuwing lalabas para sa errands. 👌

Let’s #BeatCOVID19 for a #HealthyPilipinas!

Sa #NewNormal, tuloy-tuloy lang ang pagiging wais para ang pamilya ay malakas, malusog, at protektado laban sa COVID.

Maaaring mag request ng additional quarantine pass for medical o humanitarian reasons. Tuloy pa rin ang pag-coordinate sa inyong LGU o barangay. #NewNormal

Di kailangan ng surgical mask para maiwasan ang impeksyon. Siguraduhin lamang na nakatakip ang ilong at bibig para maiwasan ang pagkalat ng respiratory droplets.

Sa #NewNormal, kailangan pa rin maghanda ng checklist ng iyong mga errands para maiwasang manatili sa labas nang matagal.

Tapusin ang mga errands nang sabay-sabay para maiwasan ang paulit-ulit na paglabas sa bahay. 
 
 

Source: https://www.facebook.com/DOHhealthypilipinas/posts/130711695246687
Source: https://www.facebook.com/photo?fbid=130711415246715&set=pcb.130711695246687
Disclaimer
   Go back to COVID-19